ALTA NEXU 
Lifestyle coaching 

Positieve Gezondheid

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. 

Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.
Mensen zijn niet hun aandoening. 

Toch focussen ze daar in de zorg doorgaans wel op. 

Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. 

Het accent ligt niet op ziekte.

Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. 

Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 

Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.