ALTA NEXU 
Lifestyle coaching 

Wat kan een Lifestyle coach voor je betekenen?

Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wil en hoe je daar komt. 

Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. 

Een coach helpt je je doelen te verhelderen en leert je tot oplossingen te komen en hoe je je nieuwe doel blijvend kunt bereiken. 

Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-één relatie van een coach en een coachee.